ΠΟΛΕΜΙΚΟ   ΝΑΥΤΙΚΟ

hellenic navy

ΥΠΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / under construction

ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜ.jpg